ZEEUWSE LASGROEP

"AL JAREN EEN VERBINDENDE FACTOR"

INFORMATIE VOOR NIL CERTIFICAATHOUDERS, ZIE ARTIKELEN

ZIE ARTIKEL: LASGROEPEN TEGEN COVID-19!

Beste NIL certificaathouder,

Je bent in het bezit van een NIL kadercertificaat wat drie jaarlijks verlengd dient te worden.

Middels deze mail willen we je over een aantal zaken informeren.

Puntentelling in Corona tijd.

Door het Corona virus is het vanaf maart 2020 lastig geworden om noodzakelijke punten te verzamelen voor het verlengen van je kadercertificaat. Onder andere zijn beurzen, fysieke trainingen/opleidingen en bijeenkomsten van de lasgroepen niet door gegaan. Dit kan nadelige gevolgen hebben om het te benodigde aantal punten te behalen. Uiteraard hebben we vanuit het NIL, en haar externe beoordelingscommissie, daar begrip voor.

Het totaal aantal te behalen punten worden over een periode van drie jaar beoordeeld. Mocht je door de Corona periode vanaf maart 2020 niet aan je totale aantal punten komen zullen we dit per individueel dossier bekijken en rekening houden met de huidige omstandigheden. 

Heb je in deze periode online opleidingen gevolgd zullen deze, net als fysieke opleiding, als punten worden meegeteld. Hier dient wel bewijs van deelname te worden aangeleverd. 

Ook het volgen van lastechnische online Webinars tellen mee als punten. Vanwege de Corona beperkingen worden twee punten per gevolgde Webinar toegekend. Ook hier geldt dat er een bewijs van deelname/inschrijvingen dient te worden aangeleverd. Het puntenaantal voor Webinars is echter een tijdelijke maatregel. Zodra er een nieuw puntensysteem wordt geïntroduceerd kan dit worden aangepast. Sommige lasgroepen hebben in de afgelopen periode een aantal online lezingen verzorgd. Met een bewijs van deelname wordt hier hetzelfde aantal punten toegekend als aan de fysieke lezingen.

Opmerking: Op 2 december organiseert het NIL een Webinar over Gewijzigde Laskwaliteitsnormen. Deelname aan dit Webinar levert, naast kennis, dus ook twee punten op.

Nieuw puntensysteem in het voorjaar van 2021.

Op dit moment wordt het huidige puntensysteem voor het verlengen van kadercertificaten door het NIL en de beoordelingscommissie geëvalueerd. De inzet is om met een vernieuwde opzet te komen en deze in het voorjaar van 2021 te implementeren. Uiteraard zal deze nieuwe opzet vooraf goed getoetst worden en zal er bij de implementatie een overgangsperiode worden gehanteerd. Nadere informatie volgt in het begin van 2021.

Digitaal platform.

Het NIL is gestart om de gehele procedure van verlengen te verbeteren. Er wordt gewerkt aan een digitaal platform waar een ieder op individuele wijze zijn certificaat kan beheren. Binnen dit platform kunnen bewijsstukken worden ge-upload en is er real time inzicht in de reeds behaalde punten. Op deze wijze hoef je niet meer op te sparen maar kan je per gevolgd event je bewijsstukken meteen invoeren en worden deze periodiek beoordeeld. Het platform wordt in kwartaal 2 van 2021 geïntroduceerd. 

We houden je tot die tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.