ZEEUWSE LASGROEP

"AL JAREN EEN VERBINDENDE FACTOR"

INFORMATIE VOOR NIL CERTIFICAATHOUDERS, ZIE ARTIKELEN

ZIE ARTIKEL: LASGROEPEN TEGEN COVID-19!

De (las) industrie helpt in de strijd tegen Corona!
Een aantal bedrijven en instellingen is een initiatief gestart om PAPRs (Powered Air Purifying Respirator), wel bekend van de verse lucht lashelm, te verzamelen om deze vervolgens aan te passen en om te bouwen tot adembescermingsunits voor het zorgpersoneel in ziekenhuizen.
Deze partijen zijn verenigd in een Nederlandse stichting, Air-Wave.org, bestaande uit een consortium uit de Nederlandse Industrie (o.a. Damen Shipyards en Shell), MKB (o.a. Blue Orange Wave, Redgrasp, VFA Solutions) Medisch specialisten en Tech-Universiteiten (o.a. TU Delft), die zonder winstoogmerk samenwerken.
Voor het welslagen van dit Air-Wave.org project en deze oplossing aan te kunnen bieden, hebben wij de hulp nodig van die Nederlandse bedrijven die beschikken over PAPR Devices. Deze filterunits zouden door middel van een bruikleen overeenkomst kunnen worden gebruikt door de verschillende Nederlandse ziekenhuizen gedurende de duur van de COVID-19 pandemie.
Als Nederlandse maatschappij moeten we laten zien waar wij als bedrijven toe in staat zijn. Als donateur kan je je naam verbinden aan een geweldig initiatief en werk je mee aan het structureel oplossen van een groot probleem in onze samenleving.Help de professionals in de zorg!

Aanmelden kan via onze website: www.air-wave.org

Hier vindt u de download met de uitgebreide toelichting op deze actie. Deze bevat ook de links naar de verschillende media waar dit initiatief uitgebreid is gepresenteerd.
Laten we als lasindustrie en de lasgroepen ons beste beentje voor zetten en de zorg helpen! Want de zorgmedewerkers zijn immers ook voor ons bezig!